Novinky

Databáze neobsahuje žádnou novinku.

Kontakt

Oficiální název:
Obec Vlkanov

Adresa:
Vlkanov 24
345 22 Poběžovice


Telefon:
+420 379 497 260

E-mail/Web:
vlkanov@seznam.cz
www.vlkanov.com


Úřední hodiny:

Pondělí:
09:00 - 12:00
14:00 - 17:00

Čtvrtek:
09:00 - 12:00
14:00 - 17:00      Czechpoint

Svazek Domažlicko

Svazek obcí Domažlicko

Návštěvnost webu

TOPlist

Vyhledat text

Počet zobrazených článků: 7 (z celkem 7 nalezených)

Novoroční ohňostroj 2016
(Zdeněk Doktor, DiS., Úřední deska, 28.12.2015)
Novoroční ohňostroj 2016

Oznámení pro stavebníky a návštěvníky Chodských slavností
(Zdeněk Doktor, DiS., Úřední deska, 22.07.2015)

Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro své záměry na výstavbu a opravy domů na stavební a hobby výstavě Chodský veletrh, který nese podtitul stavba, bydlení, hobby, zahrada a sekce ŽENA A DOMOV. Chodský veletrh se pořádá v rámci Chodských slavností ve dnech 14. - 16. srpna 2015 v hale TJ Jiskra (ul. Fügnerova) v Domažlicích.


Nepřítomnost praktického lékaře MUDr. Plichty v Poběžovicích
(Zdeněk Doktor, DiS., Úřední deska, 08.01.2015)

Ve dnech 16. ledna až 2. února 2015 neordinuje v OZS Poběžovice MUDr. Plichta.

Zástup v poběžovické ordinaci je vždy v úterý a ve čtvrtek.

V ostatních dnech zajistí ošetření OZS Klenčí.


Chodský veletrh Domažlice 8. - 10. 8. 2014
(Zdeněk Doktor, DiS., Úřední deska, 01.08.2014)

Oznámení pro stavebníky a návštěvníky Chodských slavností

Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro své záměry na výstavbu a opravy domů na stavební a hobby výstavě Chodský veletrh, který nese podtitul stavba, bydlení, hobby, zahrada a sekce Moderní žena. Chodský veletrh se pořádá v rámci Chodských slavností ve dnech 8. - 10. srpna 2014 v hale TJ Jiskra (ul. Fügnerova) v Domažlicích.

Je zde možné:
  • konzultovat odborné problémy se zástupci a specialisty stavebních a dodavatelských firem,
  • informovat se o možnostech dodávky materiálů,
  • zadat poptávky na stavební práce a stavební technologie, získat výstavní slevy,
  • nakoupit drobné dárky, zdravou výživu, módu a kosmetiku
  • poradit se a nakoupit léčivé rostliny a byliny

Chodský veletrh v hale TJ Jiskra v Domažlicích je otevřena v pátek 8.8. od 13 do 18 hodin, v sobotu 9.8. od 9 do 19 hodin a v neděli 10.8. od 9 do 17 hodin. Vstup na výstavu je zdarma. Bližší informace na www.omnis.cz.


Obecně závazné vyhlášky obce Vlkanov
(Zdeněk Doktor, DiS., Úřední deska, 25.11.2011)
PDF souborObecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 1/2016
 Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov o stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.
PDF souborObecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 1/2012
 Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
PDF souborObecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 2/2008
 Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
PDF souborObecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 1/2008
 Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Archiv úřední desky
(Zdeněk Doktor, DiS., Úřední deska, 03.08.2010)
Do tohoto archivu jsou přesouvány dokumenty, které byly vyvěšeny na úřední desce Obecního úřadu Vlkanov.

OZNÁMENÍ O OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 - ZMĚNA č. 1 ÚPN SÚ VLKANOV
(Zdeněk Doktor, DiS., Úřední deska, 02.06.2008)

OZNÁMENÍ O OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 - ZMĚNA č. 1 ÚPN SÚ VLKANOV

Zastupitelstvo obce Vlkanov, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)


oznamuje
v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

že bylo vydáno opatření obecné povahy č. 1/2008 - změna č. 1 územního plánu sídelního útvaru Vlkanov,


Toto opatření obecné povahy vydalo Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 31.05.2008, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.


Toto opatření obecné povahy se týká vlastníků pozemků a staveb ve správním území obce Vlkanov, dotčeným změnou č. 1 územního plánu sídelního útvaru Vlkanov.


Toto opatření obecné povahy č. 1/2008 je v úplném znění zveřejněno na internetových stránkách Obecního úřadu Vlkanov (www.vlkanov.com).


Textová a grafická část včetně dokladů vydané změny č. 1 ÚPN SÚ Vlkanov je v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona uložena u obce, kde lze do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet.Ve Vlkanově dne 31.05.2008
Jan Doktor, starosta obce VlkanovVyvěšeno dne: 02.06.2008

Sejmuto dne:


Obecní úřad Vlkanov 2008 - 2017
Stránky využívají GNU/GPL redakční systém phpRS
Layout rsBloger by pa3k © 2005