Územní plán

Autor: Zdeněk Doktor, DiS. <kissak.vlkanov(at)seznam.cz>, Téma: Územní plán, Vydáno dne: 06. 11. 2011

AKTUALITY:

V průběhu letošního roku bylo zastupitelstvem obce schváleno pořízení nového územního plánu. Aktuálně intenzivně pracujeme na úvodní fázi územního plánu, tzn. na Doplňujících průzkumech a rozborech, které budou podkladem další fáze Zadání.

POŘIZOVATEL: Městský úřad Domažlice


ZPRACOVATEL: Ing.arch. Petr Sladký – projekční kancelář

Kolektiv S&P

Jako zavedená architektonická kancelář se od roku 1990 zabýváme územním plánováním, snažíme se dlouhodobě spolupracovat se zástupci vedení měst a obcí, s výkonnými pořizovateli a zapojovat do procesu pořizování územního plánu zástupce místních zájmových skupin a veřejnosti.
http://www.sladkypartners.cz/


DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Průzkumy Zadání Návrh Čistopis

VAŠE REAKCE A DOTAZY: vlkanov@seznam.cz

Dále zde budou průběžně zveřejňovány další informace o postupu prací při zpracování a pořizování územního plánu obce.

ODKAZY: