Archiv úřední desky

Autor: Zdeněk Doktor, DiS. <kissak.vlkanov(at)seznam.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 03. 08. 2010

Do tohoto archivu jsou přesouvány dokumenty, které byly vyvěšeny na úřední desce Obecního úřadu Vlkanov.


Rozpočtová opatření

Rok 2019

PDF souborRozpočtové opatření č. 8/2019
vyvěšeno: 16.12.2019       sejmuto: 31.12.2019
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 7/2019
vyvěšeno: 04.12.2019       sejmuto: 31.12.2019
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 6/2019
vyvěšeno: 14.11.2019       sejmuto: 31.12.2019
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 5/2019
vyvěšeno: 14.10.2019       sejmuto: 31.12.2019
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 4/2019
vyvěšeno: 29.08.2019       sejmuto: 31.12.2019
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 3/2019
vyvěšeno: 10.06.2019       sejmuto: 31.12.2019
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 2/2019
vyvěšeno: 11.04.2019       sejmuto: 31.12.2019
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 1/2019
vyvěšeno: 21.02.2019       sejmuto: 31.12.2019
 

Rok 2018

PDF souborRozpočtové opatření č. 6/2018
vyvěšeno: 31.12.2018       sejmuto: 31.01.2019
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 5/2018
vyvěšeno: 02.12.2017       sejmuto: 31.12.2018
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 4/2018
vyvěšeno: 06.11.2018       sejmuto: 31.12.2018
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 3/2018
vyvěšeno: 07.10.2018       sejmuto: 31.12.2018
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 2/2018
vyvěšeno: 08.07.2018       sejmuto: 31.12.2018
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 1/2018
vyvěšeno: 01.03.2018       sejmuto: 31.12.2018
 

Rok 2017

PDF souborRozpočtové opatření č. 8/2017
vyvěšeno: 10.12.2017       sejmuto: 31.01.2018
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 7/2017
vyvěšeno: 30.11.2017       sejmuto: 31.12.2017
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 6/2017
vyvěšeno: 02.11.2017       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 5/2017
vyvěšeno: 03.08.2017       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 4/2017
vyvěšeno: 29.06.2017       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 3/2017
vyvěšeno: 26.05.2017       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 2/2017
vyvěšeno: 04.05.2017       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborRozpočtové opatření č. 1/2017
vyvěšeno: 09.03.2017       sejmuto: --.--.----
 

Rozpočet obce Vlkanov

PDF souborSchválený rozpočet obce Vlkanov na rok 2020
vyvěšeno: 09.12.2019       sejmuto: 31.12.2019
 
PDF souborSchválený rozpočet obce Vlkanov na rok 2019
vyvěšeno: 03.01.2019       sejmuto: 31.12.2019
 
PDF souborSchválený rozpočet obce Vlkanov na rok 2018
vyvěšeno: 18.12.2017       sejmuto: 31.12.2018
 
PDF souborRozpočet obce Vlkanov na rok 2018
vyvěšeno: 16.11.2017       sejmuto: 01.12.2017
 
PDF souborSchválený rozpočet obce Vlkanov na rok 2017
vyvěšeno: 08.12.2016       sejmuto: 31.12.2017
 
PDF souborNávrh rozpočtu obce Vlkanov na rok 2017
vyvěšeno: 20.11.2016       sejmuto: 08.12.2016
 
PDF souborRozpočet obce Vlkanov na rok 2016
vyvěšeno: --.--.----       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborRozpočet obce Vlkanov na rok 2015
vyvěšeno: --.--.----       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborRozpočet obce Vlkanov na rok 2014
vyvěšeno: --.--.----       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborRozpočet obce Vlkanov na rok 2013
vyvěšeno: --.--.----       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborRozpočet obce Vlkanov na rok 2012
vyvěšeno: --.--.----       sejmuto: --.--.----
 

Rozpočtový výhled obce Vlkanov

PDF souborRozpočtový výhled obce Vlkanov na roky 2020 - 2022
vyvěšeno: 09.12.2019       sejmuto: 31.12.2020
 
PDF souborRozpočtový výhled obce Vlkanov na roky 2019 - 2021
vyvěšeno: 03.01.2019       sejmuto: 31.12.2019
 
PDF souborRozpočtový výhled obce Vlkanov na roky 2017 - 2019
vyvěšeno: 08.12.2016       sejmuto: 01.12.2017
 

Závěrečný účet obce Vlkanov

PDF souborZávěrečný účet obce Vlkanov za rok 2018 spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2018
vyvěšeno: 07.05.2019       sejmuto: 23.05.2019
 
PDF souborSchválený závěrečný účet obce Vlkanov za rok 2017
vyvěšeno: 28.06.2018       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborSchválená zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vlkanov za rok 2017
vyvěšeno: 28.06.2018       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborZávěrečný účet obce Vlkanov za rok 2017
vyvěšeno: 17.05.2018       sejmuto: 02.06.2018
 
PDF souborZpráva o přezkoumání hospodaření obce Vlkanov za rok 2017
vyvěšeno: 17.05.2018       sejmuto: 02.06.2018
 
PDF souborZávěrečný účet obce Vlkanov za rok 2016
vyvěšeno: 24.05.2017       sejmuto: 08.06.2017
 
PDF souborZpráva o přezkoumání hospodaření obce Vlkanov za rok 2016
vyvěšeno: 24.05.2017       sejmuto: 08.06.2017
 
PDF souborObecní úřad Vlkanov - Závěrečný účet za rok 2015
vyvěšeno: 23.05.2016       sejmuto: 07.06.2016
 
PDF souborZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vlkanov za rok 2015
vyvěšeno: 23.05.2016       sejmuto: 07.06.2016
 

Archiv ostatních písemností úřední desky

PDF souborOznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemku č. parc. 51 v k.ú. Vlkanov
vyvěšeno: 20.10.2020       sejmuto: 20.01.2021
 
PDF souborPozvánka na shromáždění členských obcí LAZCE
vyvěšeno: 10.12.2020       sejmuto: 17.12.2020
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 18.12.2020
vyvěšeno: 10.12.2020       sejmuto: 18.12.2020
 
PDF souborNávrh rozpočtový výhled obce Vlkanov na roky 2021 - 2025
vyvěšeno: 30.11.2020       sejmuto: 18.12.2020
 
PDF souborNávrh rozpočtu obce Vlkanov na rok 2021
vyvěšeno: 30.11.2020       sejmuto: 18.12.2020
 
PDF souborNávrh Závěrečného účtu DSO Domažlicko za rok 2019
vyvěšeno: 07.05.2020       sejmuto: --.--.2020
 
PDF souborZpráva o přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko za rok 2019
vyvěšeno: 07.05.2020       sejmuto: --.--.2020
 
PDF souborZáměr pronájmu zemědělských pozemků k pachtu od 01.10.2020
vyvěšeno: 20.02.2020       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborUPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
vyvěšeno: 23.09.2019      sejmuto: --.--.----
 
PDF souborInformace dle zákona č. 106/1999 Sb" - poskytnuté informace
vyvěšeno: 22.08.2019       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborVýzva vlastníků lesa - květen 2019
vyvěšeno: 16.05.2019       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od vybraných ustanovení lesního zákona
vyvěšeno: 11.04.2019       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborCenový výměr vodného a stočného v obci Vlkanov od 1.1.2019
vyvěšeno: 24.01.2019       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborVýpis z usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vlkanov
vyvěšeno: 05.11.2018       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborOznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vlkanov u Nového Kramolína a v navazující části k. ú. Otov u Nového Kramolína; pozvánka na úvodní jednání
vyvěšeno: 31.08.2018       sejmuto: --.--.----
 
DOC souborPlná moc při zastupování na úvodním jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Vlkanov u Nového Kramolína
vyvěšeno: 31.08.2018       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborMetodická informace pro vlastníky lesních majetků k problematice přípravků na ochranu rostlin
vyvěšeno: 30.08.2018       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborVýzva vlastníkům lesa k ochraně před lýkožroutem
vyvěšeno: 12.03.2018       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborVeřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací v k.ú. Vlkanov do kategorie místních komunikací
vyvěšeno: 31.07.2017       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborOpatření obecné povahy - výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského
vyvěšeno: 20.02.2017       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborZměny ve veřejné linkové dopravě od 11. prosince 2016
vyvěšeno: 24.11.2016       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborOznámení - Česká telekomunikační infrastruktura
vyvěšeno: 28.01.2016       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborUpozornění - vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů na MÚ Domažlice
vyvěšeno: --.--.----      sejmuto: --.--.----
 
PDF souborVeřejná vyhláška FÚ Domažlice - zpřístupnění seznamu daní z nemovitostí 2015
PDF souborNařízení Státní veterinární správy o ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel
vyvěšeno: 27.03.2014       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborVeřejná vyhláška FÚ Domažlice - zpřístupnění seznamu daní z nemovitostí 2013
vyvěšeno: 06.05.2013       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborNávrh střednědobého výhledu DSO Domažlicko 2022-2023 a návrh rozpočtu DSO Domažlicko 2021
vyvěšeno: 08.12.2020       sejmuto: 27.11.2020
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 27.11.2020
vyvěšeno: 19.11.2020       sejmuto: 27.11.2020
 
PDF souborÚzemní rozhodnutí o umístění stavby NN
vyvěšeno: 18.11.2020       sejmuto: 03.12.2020
 
PDF souborNávrh rozpočtu DSO Lazce na rok 2021
vyvěšeno: 16.11.2020       sejmuto: 02.12.2020
 
PDF souborOznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
vyvěšeno: 12.11.2020       sejmuto: 28.11.2020
 
PDF souborOznámení o vydání usnesení o zastavení řízení - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlkanov
vyvěšeno: 02.11.2020       sejmuto: 17.11.2020
 
PDF souborOznámení o zamýšleném prodeji pozemku č. prac. 609/7 v k.ú. Vlkanov
vyvěšeno: 19.10.2020       sejmuto: 04.11.2020
 
PDF souborOznámení o zahájení územního řízení "Vlkanov, DO - obnova vedení NN"
vyvěšeno: 19.10.2020       sejmuto: 04.11.2020
 
PDF souborNařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 6
vyvěšeno: 05.10.2020       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 16.10.2020
vyvěšeno: 08.10.2020       sejmuto: 16.10.2020
 
PDF souborOznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
vyvěšeno: 17.09.2020       sejmuto: 03.10.2020
 
PDF souborJmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů
vyvěšeno: 22.08.2020       sejmuto: 03.10.2020
 
PDF souborOznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů
vyvěšeno: 17.08.2020       sejmuto: 03.10.2020
 
PDF souborMinimální počet členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů
vyvěšeno: 03.08.2020       sejmuto: 03.10.2020
 
PDF souborPozvánka na první zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva kraje
vyvěšeno: 03.09.2020       sejmuto: 10.09.2020
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 03.09.2020
vyvěšeno: 27.08.2020       sejmuto: 03.09.2020
 
PDF souborPozvánka na seminář MAS Český les - Informační technologie a cestovní ruch
vyvěšeno: 27.08.2020       sejmuto: 10.09.2020
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 17.06.2020
vyvěšeno: 09.07.2020       sejmuto: 17.07.2020
 
PDF souborZávěrečný účet DSO Lazce za rok 2019
vyvěšeno: 03.07.2020       sejmuto: 18.07.2020
 
PDF souborNávrh závěrečného účtu DSO Lazce za rok 2019
vyvěšeno: 21.05.2020       sejmuto: 06.06.2020
 
PDF souborZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO pro odpadové hospodářství Lazce
vyvěšeno: 21.05.2020       sejmuto: 06.06.2020
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 15.05.2020
vyvěšeno: 07.05.2020       sejmuto: 15.05.2020
 
PDF souborNávrh závěrečného účtu Obce Vlkanov za rok 2019
vyvěšeno: 29.04.2020       sejmuto: 15.05.2020
 
PDF souborInformace k zápisu dětí do MŠ Poběžovice
vyvěšeno: 16.04.2020       sejmuto: 05.05.2020
 
PDF souborInformace k zápisu dětí do MŠ Nový Kramolín
vyvěšeno: 16.04.2020       sejmuto: 13.05.2020
 
PDF souborÚzemní rozhodnutí o umístění stavby "Silnice II/195 - Průtah obcí Vlkanov"
vyvěšeno: 24.02.2020       sejmuto: 09.03.2020
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 14.02.2020
vyvěšeno: 06.02.2020       sejmuto: 14.02.2020
 
PDF souborMinisterstvo zemědělství ČR - opatření obecné povahy
vyvěšeno: 12.12.2019       sejmuto: 31.12.2019
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 06.12.2019
vyvěšeno: 28.11.2019       sejmuto: 06.12.2019
 
PDF souborNávrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce na rok 2020
vyvěšeno: 25.11.2019       sejmuto: 20.12.2019
 
PDF souborNávrh střednědobého výhledu rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce na roky 2020 - 2023
vyvěšeno: 25.11.2019       sejmuto: 20.12.2019
 
PDF souborNávrh rozpočtu obce Vlkanov na rok 2020
vyvěšeno: 20.11.2019       sejmuto: 06.12.2019
 
PDF souborOznámení záměru prodeje stavebních pozemků
vyvěšeno: 04.11.2019       sejmuto: 24.11.2019
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 15.11.2019
vyvěšeno: 08.11.2019       sejmuto: 15.11.2019
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 25.10.2019
vyvěšeno: 18.10.2019       sejmuto: 25.10.2019
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 01.08.2019
vyvěšeno: 25.07.2019       sejmuto: 01.08.2019
 
PDF souborOpatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav provozu na pozemní komunikaci - uzavírky provozu Vlkanov - Poběžovice, Vlkanov - Nový Kramolín a objízdné trasy
vyvěšeno: 25.07.2019       sejmuto: 09.08.2019
 
PDF souborNařízení Města Domažlice č. 1/2019 o záměru zadar zpracování lesní hospdářské osnovy
vyvěšeno: 23.05.2019       sejmuto: 08.06.2019
 
PDF souborNávrh závěrečného účtu DSO Lazce za rok 2018
vyvěšeno: 23.05.2019       sejmuto: 08.06.2019
 
PDF souborZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO pro odpadové hospodářství Lazce
vyvěšeno: 23.05.2019       sejmuto: 08.06.2019
 
PDF souborOznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
vyvěšeno: 09.05.2019       sejmuto: 25.05.2019
 
PDF souborVolby do Evropského parlamentu 2019 - Pozvánka na I. zasedání okrskové volební komise
vyvěšeno: 25.04.2019       sejmuto: 03.05.2019
 
PDF souborVolby do Evropského parlamentu 2019 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
vyvěšeno: 13.04.2019       sejmuto: 25.05.2019
 
PDF souborVolby do Evropského parlamentu 2019 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Vlkanov
vyvěšeno: 13.04.2019       sejmuto: 25.05.2019
 
PDF souborVolby do Evropského parlamentu 2019 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
vyvěšeno: 09.04.2019       sejmuto: 25.05.2019
 
PDF souborVolby do Evropského parlamentu 2019 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
vyvěšeno: 09.04.2019       sejmuto: 25.05.2019
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 23.05.2019
vyvěšeno: 16.05.2019       sejmuto: 23.05.2019
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 29.3.2019
vyvěšeno: 21.03.2019       sejmuto: 29.03.2019
 
DOCX souborOznámení pro vlastníky lesa
vyvěšeno: 14.03.2019       sejmuto: 28.03.2019
 
PDF souborUpozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
vyvěšeno: 06.09.2018       sejmuto: 31.03.2019
 
PDF souborZáměr směny pozemku ve vlastnictví obce Vlkanov
vyvěšeno: 21.02.2019       sejmuto: 10.03.2019
 
PDF souborZáměr prodeje nepotřebného majetku ve vlastnictví obce Vlkanov
vyvěšeno: 21.02.2019       sejmuto: 10.03.2019
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 31.01.2019
vyvěšeno: 24.01.2019       sejmuto: 31.01.2019
 
PDF souborVyložení soupisu nároků na Obecním úřadě ve Vlkanově
vyvěšeno: 27.12.2018       sejmuto: 18.01.2019
 
PDF souborZáměr prodeje nepotřebného majetku obce
vyvěšeno: 20.12.2018       sejmuto: 04.01.2019
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 14.12.2018
vyvěšeno: 06.12.2018       sejmuto: 14.12.2018
 
PDF souborNávrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vlkanov na roky 2020 - 2021
vyvěšeno: 19.11.2018       sejmuto: 14.12.2018
 
PDF souborNávrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2019
vyvěšeno: 19.11.2018       sejmuto: 14.12.2018
 
PDF souborNávrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021 Svazku Domažlicko
vyvěšeno: 19.11.2018       sejmuto: 04.12.2018
 
PDF souborNávrh rozpočtu svazku Domažlicko pro rok 2019
vyvěšeno: 19.11.2018       sejmuto: 04.12.2018
 
PDF souborOznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 16.11.2018
vyvěšeno: 08.11.2018       sejmuto: 16.11.2018
 
PDF souborOznámení o době a místě konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva dne 2.11.2018
vyvěšeno: 22.10.2018       sejmuto: 02.11.2018
 
PDF souborOznámení o místě podávání kandidátních listin pro komunální volby 2018 a stnovení počtu podpisů na petice
vyvěšeno: 18.06.2018       sejmuto: --.--.----
 
PDF souborOpatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích - úplná uzavírka silnice III. třídy č. 19514 k.ú. Pivoň
vyvěšeno: 15.10.2018       sejmuto: 31.10.2018
 
PDF souborOznámení o záměru obce směnit pozemky
vyvěšeno: 24.09.2018       sejmuto: 12.10.2018
 
PDF souborVeřejná vyhláška o veřejném proječdnání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
vyvěšeno: 03.09.2018       sejmuto: 10.10.2018
 
PDF souborOznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
vyvěšeno: 20.09.2018       sejmuto: 06.10.2018
 
PDF souborKomplexní pozemková úprava Vlkanov - Zápis z úvodního jednání
vyvěšeno: 24.09.2018       sejmuto: 09.10.2018
 
PDF souborVeřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
vyvěšeno: 24.09.2018       sejmuto: 10.10.2018
 
PDF souborOznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
vyvěšeno: 10.09.2018       sejmuto: 06.10.2018
 
PDF souborJmenování zapisovatele okrskové volební komise
vyvěšeno: 25.08.2018       sejmuto: 06.10.2018
 
PDF souborInformace o počtu a sídlech volebních okrsků
vyvěšeno: 21.08.2018       sejmuto: 06.10.2018
 
PDF souborStanovení počtu členů okrskové volební komise
vyvěšeno: 06.08.2018       sejmuto: 06.10.2018
 
PDF souborOznámení o počtu členů zastupitelstva obce Vlkanov pro příští volební období 2018-2022
vyvěšeno: 12.07.2018       sejmuto: 06.10.2018
 
PDF souborOznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Vlkanov dne 13.09.2018
vyvěšeno: 06.09.2018       sejmuto: 13.09.2018
 
PDF souborOprava mostu u Pivoně - plán objízdné trasy
vyvěšeno: 18.06.2018       sejmuto: 03.07.2018
 
PDF souborOznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích - most Pivoň
vyvěšeno: 18.06.2018       sejmuto: 03.07.2018
 
PDF souborOznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Vlkanov dne 21.06.2018
vyvěšeno: 14.06.2018       sejmuto: 21.06.2018
 
PDF souborZávěrečný účet DSO Lazce za rok 2017
vyvěšeno: 12.06.2018       sejmuto: 28.06.2018
 
PDF souborZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO pro odpadové hospodářství Lazce
vyvěšeno: 12.06.2018       sejmuto: 28.06.2018
 
PDF souborZávěrečný účet svazku Domažlicko za rok 2017
vyvěšeno: 23.05.2018       sejmuto: 08.06.2018
 
PDF souborZpráva o hospodaření svazku Domažlicko za rok 2017
vyvěšeno: 23.05.2018       sejmuto: 08.06.2018
 
PDF souborZávěrečný účet DSO Lazce za rok 2017
vyvěšeno: 15.05.2018       sejmuto: 30.05.2018
 
PDF souborVeřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásadúzemního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
vyvěšeno: 19.02.2018       sejmuto: 10.04.2018
 
PDF souborZáměr bezúplatného převodu pozemků KÚPK obci
vyvěšeno: 06.03.2018       sejmuto: 06.04.2018
 
PDF souborOznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Vlkanov dne 08.02.2018
vyvěšeno: 31.01.2018       sejmuto: 08.02.2018
 
PDF souborOznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic v rámci komplexní pozemkové úpravy
vyvěšeno: 02.01.2018       sejmuto: 18.01.2018
 
PDF souborPrezidentské volby 2018 - Oznámení o době a místě konání prezidentských voleb
vyvěšeno: 28.12.2017       sejmuto: 13.01.2018
 
PDF souborVeřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu Poběžovice
vyvěšeno: 07.12.2017       sejmuto: 08.01.2018
 
PDF souborPrezidentské volby 2018 - Jmenování zapisovatele
vyvěšeno: 04.12.2017       sejmuto: 29.01.2018
 
PDF souborPrezidentské volby 2018 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
vyvěšeno: 27.11.2017       sejmuto: 29.01.2018
 
PDF souborStanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby prezidenta ČR
vyvěšeno: 13.11.2017       sejmuto: 13.01.2018
 
PDF souborOznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Vlkanov dne 01.12.2017
vyvěšeno: 23.11.2017       sejmuto: 01.12.2017
 
PDF souborNávrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce na rok 2018
vyvěšeno: 20.11.2017       sejmuto: 05.12.2017
 
PDF souborNávrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2018
vyvěšeno: 20.11.2017       sejmuto: 05.12.2017
 
PDF souborNávrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku Domažlicko na roky 2019 - 2020
vyvěšeno: 20.11.2017       sejmuto: 05.12.2017
 
PDF souborNávrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vlkanov na roky 2018 - 2020
vyvěšeno: 16.11.2017       sejmuto: 01.12.2017
 
PDF souborNávrh rozpočtu obce Vlkanov na rok 2018
vyvěšeno: 16.11.2017       sejmuto: 01.12.2018
 
PDF souborVeřejná vyhláška ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy
vyvěšeno: 09.11.2017       sejmuto: 24.11.2017
 
PDF souborObecně závazná vyhláška obce Vlkanov o místním poplatku za odpady
vyvěšeno: 30.10.2017       sejmuto: 14.11.2017
 
PDF souborOznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Vlkanov dne 16.11.2017
vyvěšeno: 09.11.2017       sejmuto: 16.11.2017
 
PDF souborOznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Vlkanov dne 26.10.2017
vyvěšeno: 19.10.2017       sejmuto: 26.10.2017
 
PDF souborOznámení o době a místu konání voleb 2017
vyvěšeno: 05.10.2017       sejmuto: 21.10.2017
 
PDF souborVOLBY 2017 - Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
vyvěšeno: 21.08.2017       sejmuto: 21.10.2017
 
PDF souborVOLBY 2017 - Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise
vyvěšeno: 09.09.2017       sejmuto: 21.10.2017
 
PDF soubor VOLBY 2017 - Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
vyvěšeno: 07.09.2017       sejmuto: 21.10.2017
 
PDF souborNávrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
vyvěšeno: 14.09.2017       sejmuto: 29.09.2017
 
PDF soubor Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým - materiály
vyvěšeno: 19.08.2017       sejmuto: 30.09.2017
 
PDF soubor Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN
vyvěšeno: 03.08.2017       sejmuto: 30.09.2017
 
PDF souborOznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Vlkanov dne 31.07.2017
vyvěšeno: 24.07.2017       sejmuto: 31.07.2017
 
PDF soubor Dražební vyhláška k vyhlášení dražebního roku
vyvěšeno: 13.07.2017       sejmuto: 18.08.2017
 
PDF souborOznámení o lhůtě a místě převzetí lesních hospodářských osnov
vyvěšeno: 22.06.2017       sejmuto: 07.07.2017
 
PDF souborOznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Vlkanov dne 22.06.2017
vyvěšeno: 15.06.2017       sejmuto: 22.06.2017
 
PDF souborZávěrečný účet DSO Lazce za rok 2016
vyvěšeno: 13.06.2017       sejmuto: 28.06.2017
 
PDF souborOznámení o konání valné hromady svazku Domažlicko dne 20.06.2017
vyvěšeno: 02.06.2017       sejmuto: 16.06.2017
 
PDF souborZávěrečný účet svazku Domažlicko za rok 2016
vyvěšeno: 02.06.2017       sejmuto: 16.06.2017
 
PDF souborZpráva o hospodaření svazku Domažlicko za rok 2016
vyvěšeno: 02.06.2017       sejmuto: 16.06.2017
 
PDF souborVeřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
vyvěšeno: 15.05.2017       sejmuto: 26.06.2017
 
PDF souborZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO pro odpadové hospodářství Lazce
vyvěšeno: 04.05.2017       sejmuto: 20.06.2017
 
PDF souborOpatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích z důvodu provádění opravy úrovňového železničního přejezdu v Novém Kramolíně
vyvěšeno: 18.05.2017       sejmuto: 02.06.2017
 
PDF souborÚzemní souhlas se záměrem výstavby kanalizačních přípojek v obci Vlkanov
vyvěšeno: 04.05.2017       sejmuto: 20.05.2017
 
PDF souborVeřejná vyhláška - Finanční úřad v Domažlicích
vyvěšeno: 27.04.2017       sejmuto: 29.05.2017
 
PDF souborČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
vyvěšeno: 24.04.2017       sejmuto: 25.05.2017
 
PDF souborOznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Vlkanov dne 11.05.2017
vyvěšeno: 04.05.2017       sejmuto: 11.05.2017
 
PDF souborZápis do MŠ Nový Kramolín pro školní rok 2017/2018
vyvěšeno: 27.04.2017       sejmuto: 04.05.2017
 
PDF souborOznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Vlkanov dne 13.04.2017
vyvěšeno: 06.04.2017       sejmuto: 13.04.2017
 
PDF souborOznámení o zveřejnění záměru pronajmout vodní plochy
vyvěšeno: 03.03.2017       sejmuto: 31.03.2017
 
PDF souborOznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Vlkanov dne 02.03.2017
vyvěšeno: 23.02.2017       sejmuto: 02.03.2017
 
PDF souborNávrh opatření obecné povahy - bobr
vyvěšeno: 12.01.2017       sejmuto: 28.01.2017
 
PDF souborObecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 1/2016 o nočním klidu
vyvěšeno: 12.12.2016       sejmuto: 28.12.2016
 
PDF souborOznámení o zamýšleném převodu pozemků - Pozemkový úřad
vyvěšeno: 22.11.2016       sejmuto: 22.02.2017
 
PDF souborOznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Vlkanov dne 08.12.2016
vyvěšeno: 01.12.2016       sejmuto: 08.12.2016
 
PDF souborPozvánka na jednání valné hromady svazku Domažlicko dne 8.12.2016
vyvěšeno: 01.12.2016       sejmuto: 08.12.2016
 
PDF souborNávrh rozpočtu obce Vlkanov na rok 2017
vyvěšeno: 20.11.2016       sejmuto: 08.12.2016
 
PDF souborNávrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2017
vyvěšeno: 24.11.2016       sejmuto: 08.12.2016
 
PDF souborNávrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE na rok 2017
vyvěšeno: 07.11.2016       sejmuto: 08.12.2016
 
PDF souborOznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Vlkanov dne 10.11.2016
vyvěšeno: 03.11.2016       sejmuto: 10.11.2016
 
PDF souborKomplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlkanov - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
vyvěšeno: 27.10.2016       sejmuto: 11.11.2016
 
PDF souborOznámení o době a místě konání voleb do krajských zastupitelstev
vyvěšeno: 22.09.2016       sejmuto: 08.10.2016
 
PDF souborČEZ - Plánované přerušení dodávky elektřiny
vyvěšeno: 19.09.2016       sejmuto: 13.10.2016
 
PDF souborVeřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům
vyvěšeno: 19.09.2016       sejmuto: 19.10.2016
 
PDF souborOznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Vlkanov dne 06.10.2016
vyvěšeno: 29.09.20